Mer informasjon ved mail


Når du får mail, så er det standard å bare få 2 linjer info om hva mailen inneholder, du kan endre på dette, bare se på denne guiden her

old lady with phone

Flere linjer med info på mailen

Tilbake
 • Guide steg 1

  mail

  Når du går inn på mail

 • Guide steg 2

  mail standard visning

  Så vil standard mail visning være slik. Du får informasjon om mailen på 2 linjer.

 • Guide steg 3

  mail med flere linjer mail med flere linjer

  Etter guiden er ferdig, vil mailen dine vises slik som bildene.

 • Guide steg 4

  innstillinger

  Trykk deg inn på innstillinger

 • Guide steg 5

  innstillinger

  Trykk deg inn på generelt

 • Guide steg 6

  mail

  Trykk deg videre inn på mail

 • Guide steg 7

  mail med flere linjer

  Trykk som anvist på "forhåndsvis"

 • Guide steg 8

  mail med flere linjer

  Her vil 2 linjer være huket ut, for å få frem flere linjer med informasjon, trykk på 5 linjer som anvist.

 • Guide steg 9

  mail med flere linjer

  Neste gang du vil gå inn på mailen din vil det være letter å se hvilken mail som er viktig, og hvilken som er mindre viktig. Du får mer informasjon ut i fra mailen din uten å åpne den.

 • Guide steg 10

  mail med flere linjer

  Du vil også få mye mer info om mailen, hvis du får inn mail når du har taste-lås på mobilen

 • Tilbake til "Guider".

Neste