Alarm


Du trenger ikke å ha en kjedelig og irriterende lyd til alarm om morningen, se her hvordan du kan sette musikk til alarm på morningen.

old lady with phone

Sette på alarm med musikk.

Tilbake
 • Steg 1

  start meny

  Trykk deg inn på menyen.

 • Steg 2

  alarmklokke

  Så videre inn på "klokke".

 • Steg 3

  alarm

  Du kommer da inn her, som du ser så er det ingen alarm satt enda.

 • Steg 4

  legg til alarm

  Får å legge til en alarm, trykk ved angitt "pluss" tegn.

 • Steg 5

  alarm

  Du får opp en klokke der du kan legge inn alarm tid.

 • Steg 6

  still inn alarm

  Trykk på det tallet der alarmen skal stå, i dette eksempelet ble alarmen satt på "8" på timen.

 • Steg 7

  still inn alarm

  Trykk på teller tallene for å angi hvor mye over 8 klokken skal ringe. Du har valgt tellerne når du ser tellerne blir uthevet med rødt.

 • Steg 8

  alarm

  Vi har da laget en alarm til kl 0800. Trykk på "ferdig" for å lagre alarmen.

 • Steg 9

  alarm

  Alarmen er nå lagret. Man kan raskt se at det er en alarm lagret ved å se på den lille klokken i systemlinja øverst.

 • Steg 10

  alarm

  Det er en del innstillinger man kan gjøre på alarmen. Man kan skrive inn hva alarmen er til ved å trykke her.Trykk på "etikett".

 • Steg 11

  sette navn på alarm

  Tast inn hva alarmen er til her.

 • Steg 12

  sette navn på alarm

  Når du har tastet inn navn på alarm, lagre det ved å trykke "ok".

 • Steg 13

  sette musikk på alarm

  Ved "barium", så kan du velge hva slags tone alarmen vil gi når den ringer. Trykk ved angitt pil.

 • Steg 14

  sette musikk på alarm

  Du får opp da de mulighetene du har av lyd som skal høres når alarmen skal gå av. Vi velger i dette tilfelle at "plutonium" skal spilles av ved alarm. Du kan selv velge den musikken du har lagret på din mobil.

 • Steg 15

  alarm

  Du kommer da tilbake hitt, og ser at "plutonium" er valget av lyd ved alarm, og at det er en aktiv alarm ved å se på systemlinja øverst på din mobil.

 • Tilbake til "Guider".

Neste