Kontakter


Her kan du lagre alle dine kontakter. Denne guiden viser hvordan telefonen din vil være første gang du skal legge til en kontakt, hvis du har lagret en kontakt før, så kan du bare hoppe ned til punkt 9.

old lady with phone

Hvordan legge til og endre kontakter

Tilbake
 • Steg 1

  kontakter

  På hjemmeskjermen, trykk ikonet nede som likner en person som smiler. Det er her alle kontaktene dine er oppført.3

 • Steg 2

  opprett ny kontakt

  Trykk videre "opprett ny kontakt". Dette vil bare komme slik den første gangen du skal lagre en ny kontakt. Hvis du har lagret kontakter fra før, så kan du hoppe til steg 9.

 • Steg 3

  opprett ny kontakt

  Trykk "behold lokalt", da lagrer du kontakten i telefonen, hvis du vil lagre kontakten slik at du har en bakcup av telefonen, vil du kunne trykke "legg til konto" og lagre kontakten i "skyen". For å lagre i skyen, må du ha laget deg en google konto. Å lage seg en google konto er veldig smart, da du får utnyttet telefonen din mest mulig.

 • Steg 4

  ny kontakt

  Ved å trykk her, lagrer du kontakten din i google kontoen din

 • Steg 5

  innskriving

  Skriv inn navnet til kontakten din. Bare trykk ved henvist runding eller der det står "navn" og du vil få opp tastatur automatisk.

 • Steg 6

  lagre

  Når du er ferdig med å taste inn navn og nr, så kan du legge inn tillegs informasjons ved å bla deg nedover, hvis ikke så trykker du videre på knappen oppe til venstre der det står "ferdig".

 • Steg 7

  telefonbok

  Kontakten er nå lagret i din telefonbok og vil se slik ut etter du er ferdig. For å endre en kontakt ved feil inntasting, trykk på henvist sirkel som da gir flere alternativer.

 • Steg 8

  alternativer

  Trykk "Rediger" under " og du vil komme tilbake til der du skriver inn navn og telefon nummer, slik at du kan redigere dette eventuelt legge inn mere info til kontakten din. Du ser også at du har andre alternativer her, men dette kommer i en annen læringssekvens.

 • Steg 9.

  rediger

  Hvis du allerede har lagret kontakter på telefonen din, så vil etter du har trykket på "telefonbok"" se slik ut. To kontakter lagret. For å lagre en nye kontakt, trykk som henvist.

 • Steg 10.

  rediger numer

  Du får da opp dette bilde, og du kan da gå videre på steg 5 som viser deg hvordan du videre skal lagre den nye kontakten din.

 • Tilbake til "Guider".

Neste